Joyce de Goede

2018 Joyce de Goede

Functie: raadslid
Fractie: D66 afdeling Breda
E-mail: joycedegoeded66@gmail.com
Telefoon: 06 - 28 03 92 57

Functie: raadslid

Nevenfuncties

  • wetenschappelijk beleidsadviseur GGD West-Brabant (bezoldigd)
  • bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (onbezoldigd)
Uw Reactie
Uw Reactie