Jaarstukken Breda: positief resultaat

Publicatiedatum: 
7 jun 2018
Breda sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van circa € 8 miljoen.

Het resultaat is beduidend minder dan de € 26,9 miljoen in 2016. Dat komt met name door de fors hogere uitgaven (ruim € 7 miljoen) voor het sociaal domein: voor de uitkeringen, de Sociale Werkvoorziening en de jeugdhulp. De reserves bedragen € 112,1 miljoen. Daartegenover staat een risico van € 91,3 miljoen. De gemeente heeft een weerstandsvermogen van € 20,8 miljoen. Er ligt daarmee een solide financiële basis voor de nieuwe bestuursperiode.

Vet op de botten

De laatste jaren heeft Breda € 50 miljoen van haar schuld afgelost. Voor het eerst in jaren heeft Breda weer voldoende eigen vermogen volgens de landelijke norm. Nu er weer wat vet op de botten zit, is Breda beter voorbereid op onvoorziene uitgaven of risico’s.

Uitgevoerd beleid

In 2017 zijn veel afspraken uit het bestuursakkoord Focus op vooruitgang uitgevoerd of in gang gezet.

Op de website van Het geld van Breda zijn de complete jaarstukken te raadplegen.

Wat vindt u van onze website?