Invoering gereguleerd parkeren

In verschillende wijken in Breda is het parkeren gereguleerd. Dit betekent dat wordt gewerkt met parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers en betaald parkeren voor kortparkeerders. Dit voorkomt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Op dit moment voert de gemeente parkeertellingen uit om te zien in welke wijken zich parkeerproblemen voordoen. Samen met bewoners uit deze wijken kijkt de gemeente of gereguleerd parkeren hiervoor een oplossing is.

Wijken waar gereguleerd parkeren wordt onderzocht of ingevoerd

Meer Informatie

Wat vindt u van onze website?