Informatiemarkt ontwerpbestemmingsplannen Markdal

Publicatiedatum: 
5 mrt 2019
Op woensdagavond 13 maart presenteerden de Gemeenten Breda en Alphen-Chaam de ontwerpbestemmingsplannen Markdal tijdens een informatieavond.

De grootschalige veranderingen in het Markdal tussen Breda en de Belgische grens gaan hiermee een nieuwe, belangrijke fase in. Vereniging Markdal duurzaam & vitaal, gemeenten Alphen-Chaam en Breda, Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta gaven tijdens de avond uitleg over de plannen.

Bestemmingsplannen en zienswijzeprocedure

De ontwerpbestemmingsplannen Markdal in de gemeenten Alphen-Chaam en Breda liggen vanaf 12 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend over de plannen. De ontwerpbestemmingsplannen regelen de verandering van bestemmingen voor die percelen waar een natuurontwikkeling of een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. Voor percelen waar geen verandering of ontwikkeling gepland is, blijven de bestaande bestemmingsplannen in Alphen-Chaam en Breda gelden. Op de verbeeldingen (de plankaart) kan precies worden gezien om welke percelen het gaat. Onderdeel van de ontwerpbestemmingsplannen zijn ook ontwerp-nadere regels en een voornemen tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. De gehele bestemmingsplannen zijn in te zien op de website van RuimtelijkePlannen.

Meer informatie over de informatiemarktĀ 

Wat vindt u van onze website?