Informatiebijeenkomsten zuidelijke rondweg

Publicatiedatum: 
19 jun 2017

Update

De bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. U kunt ook niet meer reageren op het voorlopig ontwerp.

De gemeente gaat de grootste knelpunten op de zuidelijke rondweg aanpakken. De gemeente heeft een voorlopige aanpak vastgesteld en wil over die aanpak nu eerst met omwonenden van de zuidelijke rondweg in gesprek voordat er een definitieve aanpak wordt vastgesteld. De informatiebijeenkomsten zijn 26 juni en 3 juli. Als die definitieve aanpak is vastgesteld kunnen de werkzaamheden naar verwachting medio 2018 starten.

Informatiebijeenkomsten

Het plan van aanpak voor de betere doorstroming van de zuidelijke rondweg is een ‘voorlopig ontwerp’. Dat betekent dat er nu eerst tijd wordt genomen om reacties op dit ontwerp op te halen. Het voorlopig ontwerp is op deze website in te zien en wordt  daarnaast toegelicht tijdens 2 bijeenkomsten.

  • Op maandag 26 juni van 19 tot 21 uur in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10. Hier worden de aanpassingen in het oostelijk deel ter hoogte van de Claudius Prinsenlaan tot aan de Fatimastraat toegelicht.
  • Op maandag 3 juli van 19 tot 21 uur in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10. Hier komen de aanpassingen in het westelijk deel ter hoogte van de Diaconesseweg tot aan het water De Mark ter sprake.

De situatie van de Fatimastraat tot aan de tunnel blijft ongewijzigd.

Reactie op Voorlopig ontwerp

Tot en met 28 juli 2017 kan iedereen schriftelijk een reactie op deze plannen geven. Die reactie kunt u via e-mail sturen naar de gemeente Breda, via het mailadres contact@breda.nl.

Wat vindt u van onze website?