Informatiebijeenkomst ontwikkeling locatie voormalige Nibb-it fabriek

Publicatiedatum: 
26 jun 2020
Bredabericht: De bijeenkomst is op donderdag 9 juli vanaf 16.00 uur.

Op 12 mei jl. vond het webinar plaats over de voorgenomen ontwikkeling van de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek. Daarin werd aangekondigd dat er begin juli een derde informatiebijeenkomst wordt gehouden, waarbij de ontwikkelingsvisie nader zal worden toegelicht. De eigenaren/ontwikkelaars Nederlandse Bouw Unie (Etten-Leur) en Maas-Jacobs (Zundert) en de Gemeente Breda nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is op donderdag 9 juli vanaf 16.00 uur.

Doel van de informatiebijeenkomst

De bijeenkomst (met als thema ‘kijk mee!’) heeft als doel om de ontwikkelingsvisie voor het plangebied te presenteren. Daarbij zullen de initiatiefnemers en ontwerpende partijen een nadere toelichting geven op het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan en Schetsontwerp openbare ruimte. Zo wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de beoogde planopzet, woningtypologieën en inrichting van de openbare ruimte.

Afsluiting haalbaarheidsonderzoek

Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van het haalbaarheidsonderzoek dat Nederlandse Bouw Unie, Maas-Jacobs en de Gemeente Breda de afgelopen maanden hebben uitgevoerd. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van het gebied, waarbij ook bewoners en ondernemers nadrukkelijk bij zijn betrokken. Dit momentum wordt dan ook aangegrepen om bij aanvang van de bijeenkomst de ontwikkelingsvisie te overhandigen aan wethouder De Beer en de nieuwe projectnaam te lanceren, waarna de gebiedspromotie zal worden opgestart.

Opzet bijeenkomst

Gelet op de omvang van het projectgebied en het karakter van de bijeenkomst is besloten om deze bijeenkomst op locatie te organiseren. Zo kunnen omwonenden ook eens een kijkje ‘aan de andere kant van de schutting’ nemen. Het idee daarbij is om in 2 sessies (om 16.30 en om 19.00 uur) met kleine groepen in carrousel vorm onder begeleiding van leden van het projectteam een wandeling te maken door het plangebied, waarbij op bepaalde locaties een nadere toelichting op de plannen zal worden gegeven. Daarbij zullen – daar waar mogelijk – de contouren van de toekomstige bebouwing in het veld worden gemarkeerd. Van de bijeenkomst wordt sfeerimpressie (videoregistratie ). Deze komt na afloop op de projectwebsite.

Programma 16.00 uur

 • ontvangst gasten sessie 1
 • 16.15 uur: Welkomstwoord
 • 16.25 uur: Lancering nieuwe projectnaam
 • 16.30 uur: Aanvang sessie 1
 • 17.15 uur: Einde sessie 1 en aanvang borrel
 • 18.00 uur: Einde borrel

   
 • 18.45 uur: Ontvangst gasten sessie 2
 • 19.00 uur: Welkomstwoord NBU/MJ
 • 19.10 uur: Aanvang sessie 2
 • 20.00 uur: Einde sessie 2 en aanvang borrel
 • 20.30 uur: Einde borrel

Richtlijnen RIVM

Tijdens deze bijeenkomst worden de richtlijnen vanuit het RIVM in acht genomen. Vanaf 1 juli gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten in de buitenlucht, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden en men zich houdt aan de basisregels.
Daarnaast is het van belang dat alle aanwezigen zich vooraf registreren. Dat is noodzakelijk om bij een eventuele uitbraak van het virus snel bron- en contactonderzoek te kunnen doen.

Aanmelden voor een van de sessies

 • uiterlijk op dinsdag 7 juli aanmelden via info@nibbit-breda.nl
 • geef aan met hoeveel personen
 • voorkeur tijdstip
 • na ontvangst van aanmelding krijgen aanmelders een bevestiging van deelname aan een van de sessies.
 • ontvangst op 9 juli bij de in-/uitrit t.p.v. het ketelhuis / portiersloge aan de zijde van de Ettensebaan.

Vervolgproces

Ontwikkelaars Nederlandse Bouw Unie en Maas-Jacobs dienen uiterlijk op 1 juli een ontwikkelingsvisie met betrekking tot de voorgenomen herontwikkeling van de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek aan te leveren bij de gemeente, waarna het College van B&W een besluit neemt over de haalbaarheid en het vervolg van het project. Bij positieve besluitvorming zal het stedenbouwkundig plan en ontwerp van de openbare ruimte nader worden uitgewerkt en zal de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan worden opgestart.

Uw Reactie
Uw Reactie