Iedereen doet mee in Breda, een tegenprestatie draagt bij.

Publicatiedatum: 
23 jan 2019
Iedereen doet er toe in Breda. En iedereen kan een steentje bijdragen. Dat geldt ook voor mensen die op dit moment niet werken, maar een uitkering ontvangen. Daarom wordt vanaf 2019 een actievere bijdrage gevraagd van mensen met een uitkering.

De tegenprestatie is verplicht, maar mensen hebben de vrijheid om zelf te bepalen wat zij gaan doen. Uiteraard binnen gestelde kaders. Zij kunnen bijvoorbeeld activiteiten verrichten bij een zorginstelling, wijkcentrum, vereniging of school. Maar ook het volgen van een opleiding kan een vorm zijn. De bijstandsgerechtigde bespreekt samen met de medewerker van de gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Het begrip tegenprestatie is niet nieuw. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is het idee al opgenomen in de wet. Als gevolg van de economische crisis en de instroom van statushouders lag de focus in de afgelopen jaren vooral op het zo goed en snel mogelijk begeleiden van mensen naar werk. We zitten nu in een fase waarin veel mensen weer aan het werk zijn. Het aantal mensen met een uitkering ligt nu lager. Hierdoor ontstaat er meer tijd en ruimte om mensen die het nog niet gelukt is aan het werk te komen, goed te begeleiden. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een passende plaats voor het uitvoeren van een tegenprestatie. Het voorstel om hierop actief op in te zetten ligt bij de gemeenteraad. Die zal uiteindelijk een besluit nemen. Daarna wordt contact opgenomen met cliënten.

Wat vindt u van onze website?