Hulp voor ondernemers bij energiekosten (energiepakket)

Algemeen

Ondernemers worden hard geraakt door onder andere de gestegen energiekosten en inflatie. De Gemeente Breda heeft een energiepakket om het Bredase Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen tot u de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bij het Rijk kunt aanvragen .

Energiepakket

Het energiepakket bestaat uit:

 • De mogelijkheid om een bedrijfskrediet te krijgen voor de gestegen energiekosten. U ontvangt dan krediet tot het moment dat u de TEK bij het Rijk kunt aanvragen.
 • Advies en installatie van energiebesparende maatregelen (informatie hierover volgt).

Wat u moet weten

 • U kunt maximaal € 12.500,- aan bedrijfskrediet van de Gemeente Breda krijgen.
 • U betaalt het bedrijfskrediet direct terug, nadat u de TEK van het Rijk heeft ontvangen.
 • Deze tegemoetkoming valt onder de Europese staatssteunregels. Hierdoor wordt er gekeken naar het totaalbedrag per onderneming. Informatie over de minimumsteun.
 • Om de hoogte van uw bedrijfskrediet te berekenen, maakt de gemeente gebruik van de modelprijs voor gas en elektriciteit.
 • Heeft u een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrijfskrediet. Dit geldt ook voor de € 190,- die u heeft ontvangt van uw energieleverancier.

Voorwaarden

 • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie (Controleer of u aan deze voorwaarde voldoet).
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister.
 • Uw onderneming is een energie- intensieve mkb- onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

Meesturen

Bij de aanvraag moet u meesturen:

 • kopie van uw bankpas
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • financiële stukken:
  • netto resultaat in 2021
  • kolommenbalans 2022
  • winst- en verliesrekening 2021
 • stukken over uw energieverbruik:
  • contract energieleverancier
  • nota oud maandbedrag
  • nota nieuw maandbedrag

Daarnaast heeft u de volgende gegevens nodig:

 • de hoogte van uw staatssteun in 2019, 2020 en 2021
 • persoonsgegevens van uw partner als dit van toepassing is

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Ondernemers die door de stijgende energieprijzen in financiële problemen komen, kunnen naar verwachting vanaf het 1ste kwartaal in 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen bij het Rijk.  Energie-intensieve mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet van 2022 bedraagt komen hiervoor in aanmerking. U kunt op dit moment nog geen TEK- aanvraag indienen bij het Rijk.

Meer informatie over de TEK

Financy

Financy is het meldpunt waar bedrijven en organisaties terecht kunnen met hun financiële vragen en zorgen. Financy is een initiatief van de Gemeente Breda en partners uit de stad.