Herinrichting strook Lovensdijkstraat

Publicatiedatum: 
1 apr 2021
Bredabericht: De gemeente heeft het plan om in het najaar van 2022 de onverharde groenstrook langs de Lovensdijkstraat tussen De la Reijweg en Cavaleriestraat opnieuw in te richten als parkzone met ruimte voor recreatie, water en (stads-)natuur.

Deze onverharde strook was ooit groenstrook en is al vele jaren in gebruik als (gratis) parkeerplek. Als in het najaar van 2022 de strook wordt heringericht als groen- en waterzone komt het vrij parkeren te vervallen.
Voor de herinrichting is een schetsontwerp gemaakt. U kunt dit schetsontwerp vanaf 6 april bekijken op de website PlanBreda.nl en hierop tot en met 2 mei reageren.
Vanaf 6 april komen er aan de onverharde strook borden waarop de herinrichting wordt aangekondigd en waarop voor meer informatie wordt verwezen naar PlanBreda.

Aanleiding

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien en de kans op wateroverlast toe neemt. In de afgelopen jaren is er veel nieuw gebouwd rond het Amphia Ziekenhuis. Daarbij zijn ook waterpartijen aangelegd om extra water op te vangen. Er zijn echter extra maatregelen nodig. Gemeente en waterschap willen daarom een waterloop vanaf het Amphia Ziekenhuis naar de singel aanleggen.
In 2019 en 2020 is gestudeerd op haalbare alternatieven voor groen en water en de mogelijkheid voor (betaald) parkeren aan de Lovensdijkstraat. Het eindresultaat van deze studie is het schetsontwerp.

Het schetsontwerp in hoofdlijn

  • De 0-parkeervariant biedt ruimte aan het behoud van (zoveel mogelijk) monumentale bomen langs de rijweg en geen parkeergelegenheid.
  • De 40-parkeervariant gaat uit van (betaald) parkeren aan de rijweg aan de zijde van Vredenbergh en Avans. Met de komst van deze 40 (betaalde) parkeerplaatsen moet de rijweg verschuiven.
    Dit betekent dat hiermee de monumentale bomen langs de rijweg verdwijnen. Hiervoor in de plaats worden nieuwe bomen aangeplant. 

Reageren

U kunt van 6 april tot en met 2 mei reageren op het schetsontwerp op PlanBreda.nl. U kunt daarbij ook uw voorkeur voor de 0- of 40-parkeervariant aangeven.

Planning

Afhankelijk van de verzoeken om toelichting en de reacties en/of vragen, komen er digitale bijeenkomsten of persoonlijke terugbelacties. De reacties komen in een Nota van Commentaar. Deze kunt u naar verwachting omstreeks eind mei bekijken  op PlanBreda.
De ‘voorlopige ontwerpfase’ start in mei 2021. Het voorlopig ontwerp wordt voor reactie, naar verwachting in september 2021 op www.planbreda,nl geplaatst. Het definitief ontwerp volgt daarop in februari 2022 en zal ter informatie worden gedeeld op PlanBreda. Volgens planning start de uitvoering in het najaar van 2022.

Vertegenwoordigers van bewoners, belanghebbenden uit de directe omgeving, wijkraad en waterschap worden bij het ontwerpproces betrokken.

Uw Reactie
Uw Reactie