Herinrichting straat Wilhelminapark en Vijverstraat

Publicatiedatum: 
29 jul 2020
Bredabericht: De straat Wilhelminapark en de Vijverstraat zijn aan groot onderhoud toe.

Samen met bewoners heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. Wensen van de bewoners waren een veilige omgeving met meer groen, betere verlichting en een andere soort verharding. Tot en met 28 augustus kan het ontwerp bekeken worden en gereageerd worden via PlanBreda. Het definitieve ontwerp is naar verwachting na de zomervakantie gereed. Het werk start in het najaar van 2020 en loopt, zonder tegenslag, door tot half 2021.

Het voorlopig ontwerp omvat het Wilhelminapark tot en met de kruising met de Paul Windhausenweg en gaat om de straat Wilhelminapark. Voor het park komt later een verbeterplan.

Ontwerp straat Wilhelminapark

  • De huidige rijbaan rondom de vijver wordt versmald tot een 5 meter brede rijbaan met roodbruine klinkers in plaats van asfalt.
  • Het parkeren komt hoofdzakelijk aan de woningzijde. Daar waar nodig komen er ook aan de parkzijde meerdere parkeerstroken van telkens 3 parkeerplaatsen. Hierdoor komt er meer meer zicht op het park.
  • Trottoirs worden 3 meter breed. In de trottoirs komen voorzieningen zoals parkeermeters, fietsbeugels en laadpalen.
  • De koppen van de zijstraten Parkstraat, Helenastraat, Vijverstraat en Paulinastraat krijgen meer groen. De koppen worden waar nodig ook verlengd voor een veilig overzicht op de kruisingen.  
  • Tussen de Paul Windhauserweg en de kruising met de Wilhelminasingel worden de 2 huidige rijbanen samengevoegd naar 1 rijbaan. Deze rijbaan wordt 5 meter breed, met aan weerszijden fietstroken van 1,70 meter breed. De bushaltes komen tegenover elkaar te liggen. De bussen stoppen op de rijbaan om passagiers in en uit te laten stappen. Ook hier krijgt de rijbaan roodbruine klinkers in plaats van asfalt.        
  • De kruising met de Parkstraat wordt veiliger gemaakt.

Ontwerp Vijverstraat

  • De Vijverstraat wordt opnieuw ingericht voor parkeren en de weekmarkt.
  • Er komen nieuwe bomenrijen op het plein.
  • De rijbanen krijgen hier roodbruine klinkers.
  • De openbare verlichting wordt vernieuwd zoals in de omliggende straten.

Reageren

Tt en met 28 augustus is het ontwerp te bekijken op de website PlanBreda.nl. Afhankelijk van de verzoeken om toelichting en de reacties en/of vragen, komen er digitale bijeenkomsten of een persoonlijke terugbelactie.

Uw Reactie
Uw Reactie