Herinrichting Baronielaan

De openbare ruimte van de Baronielaan is aan vervanging toe. Samen met bewoners is gezocht naar een duurzaam, veilig en een gedragen ontwerp.

Update 19 februari

Belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe ontwerp

  • verbetering van de verkeersveiligheid, met name het terugbrengen van de verkeersnelheden
  • vervanging van asfalt op de rijbaan door een verharding van klinkers
  • verbetering van de openbare verlichting
  • meer groen in de straat (terugbrengen van een laanstructuur)
  • verbeteren parkeermogelijkheden, minimaal 300¬†parkeerplaatsen

Planning van uitvoering

Werkzaamheden Periode
werkzaamheden door de nutsbedrijven juni 2017 tot april 2018
werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie (verharding, riolering, fundering, openbare verlichting) maart 2018 tot eind 2018
planten nieuwe bomen vanaf november 2018
oplevering van het gehele project eind 2018
Wat vindt u van onze website?