Gesubsidieerde Rechtsbijstand en Griffierecht

Hulp van een advocaat kost geld en ook betaalt u griffierecht voor het starten van een procedure bij de rechter.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Als u subsidie krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand voor de hulp van een advocaat, betaalt u een eigen bijdrage. Een korting van € 55 op uw eigen bijdrage is mogelijk. U moet hulp krijgen van het Juridisch Loket.

Griffierecht

Voor het starten van een procedure bij de rechter betaalt u griffierecht. Voor deze kosten is bijzondere bijstand mogelijk.

Als de procedure gaat over bewindvoering, mentorschap en/of curatele, vraag dan bijzondere bijstand aan voor Bewindvoering, mentorschap en/of curatele.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen met Digid   

Aanvragen zonder DigiD

Meesturen bij uw aanvraag

  • kopie van de factuur van uw advocaat of de factuur van de rechtbank
  • kopie van de civiele toevoeging van de raad voor rechtsbijstand die betrekking heeft op het griffierecht
Uw Reactie
Uw Reactie