Wat doet de Gemeenteraad?

De gemeenteraad en het College van burgemeester en wethouders (B&W) hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden.

Het College van B&W is belast met het dagelijks bestuur van de stad. Bovendien heeft de burgemeester eigen bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid en een specifieke functie op het representatieve vlak.

De Gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

  • Controleren
  • Kaderstellen
  • Volksvertegenwoordigen

Reglementen van Orde voor gemeenteraad, raadscommissies en fractievoorzittersoverleg:

Reglement voor het fractievoorzittersoverleg
Reglement van orde voor de raadscommissies
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

 

Controleren

Kaderstellen

Volksvertegenwoordigen

Sluiten