Veiligheid

Dossier veiligheid

De gemeente zet stevig in op veiligheid, maar kan en wil deze taak niet alléén op zich nemen. Samenwerking met politie en Openbaar Ministerie ligt voor de hand, maar ook van inwoners, ondernemers en andere partners verwachten we een actieve bijdrage.

Hoewel de politie haar werk zo goed mogelijk doet, blijft politiewerk mensenwerk. Heeft u een klacht, dan heeft de politie Midden- en West-Brabant een klachtenregeling.

Toezicht en Handhaving

Preventie

Alarmering

Convenant Veilig Uitgaan Breda 2014-2018