Logo van de Regio West-Brabant

Regionale samenwerking

Het strategische doel van het programma Regionale Samenwerking is om Breda in haar regionale centrumfunctie te positioneren en te versterken in de diverse regio’s (Stadsregio Breda, West-Brabant, BrabantStad, Zuidwest-Nederland, corridor Rotterdam – Antwerpen).

Meer informatie is te vinden op de website van BrabantStad en op de website van de Regio West-Brabant

Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is ontstaan uit de bundeling van een aantal langer bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder de gemeenschappelijke regelingen SES, KCV, MARB en het Regiobureau. Bij de vormgeving van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is het uitgangspunt geweest dat het algemeen bestuur van de regeling zich uitsluitend bezighoudt met de strategische agenda en de strategische visie. De vormgeving van een aantal specifieke terreinen vindt plaats in bestuurscommissies. Deze bestuurscommissies lopen grotendeels gelijk met de in de oude structuur bestaande portefeuillehouderoverleggen.

De tekst van de regeling.