Proclaimer

De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de gemeentelijke inhoud van deze website, en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via www.breda.nl/contact.

E-mailgebruik

Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruikt de gemeente uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt. De Gemeente Breda behandelt uw mail vertrouwelijk, maar sluit niet helemaal uit dat een e-mail door derden ingezien wordt. 

De Gemeente Breda streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres contact@breda.nl of als reactie via het contactormulier op de site binnenkomen, binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
Wanneer de Gemeente Breda voorziet dat een toegezegde afhandelingtermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.

Inhoud website

Het is niet toegestaan informatie van deze website zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Wilt u meer informatie over het gebruik van het materiaal, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Gemeente Breda via www.breda.nl/contact

Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de Gemeente Breda worden geëxploiteerd. De Gemeente Breda heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Breda.nl


 

Digitale aanvragen

Archief Breda.nl

Doelgerichte website