Burgemeester Paul Depla

Telefoon: (076) 529 34 03
Twitter: @PaulDepla
Functie: Burgemeester
Functie Gemeenteraad: Voorzitter

Burgemeester

Burgemeester Depla heeft de eerste verantwoordelijkheid voor:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Burgerzaken
 • Beleid en integraliteit
 • Representatie
 • Integriteit

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Doping Autoriteit Nederland (onbezoldigd,
  € 2.500,--  onkostenvergoeding)
 • Lid Raad van Toezicht Dutch Design Academy

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter algemeen bestuur en tevens voorzitter dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant  
 • Lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Lid dagelijks bestuur van het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
 • Voorzitter samenwerkingsverband Veiligheidshuis Breda
 • Voorzitter van College van de kapittelzaal van de Grote Kerk
 • Voorzitter districtelijk overleg Baronie
 • Voorzitter commissie bevolkingszorg van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio West-Brabant
 • Voorzitter commissie grensoverschrijdende samenwerking van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio West-Brabant
 • Vertegenwoordiger namens Midden en West-Brabant in de Brandweerkamer
 • Lid VNG-commissie Modernisering Drugsbeleid
 • Lid Landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid
 • Voorzitter KNVB Commissie competitie en openbare orde betaald voetbal
Sluiten