Ombudsman

De Commissie Ombudsman   is een onafhankelijke commissie die klachten van burgers over 'bejegening' of het krijgen van te weinig informatie in tweede instantie behandelt.

Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door een medewerker van de Gemeente Breda bent behandeld, kunt u hierover een klacht indienen bij de Gemeente Breda.  Bent u van mening dat uw klacht niet of onvoldoende is behandeld kunt u zich vervolgens richten tot de Commissie Ombudsman.