Ingang van het Stadskantoor

Organisatie

De ambtelijke organisatie werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan de ontwikkeling en het beheer van de stad en aan zorg en dienstverlening voor haar inwoners. De verschillende organisatie-eenheden zijn samen verantwoordelijkheid voor de hele organisatie.

De hoofdstructuur van de organisatie: 

  • Directie Ontwikkeling
  • Directie Beheer
  • Directie Dienstverlening
  • Servicebedrijf
  • Concernstaf, bestaande uit Control en Bestuursondersteuning en Kabinet

Breda's Museum

De culturele instelling Breda's Museum exposeert kunst en geschiedenis van Breda en omgeving. De gevarieerde verzameling staat garant voor een afwisselend programma van tentoonstellingen.

De overige culturele instellingen Bibliotheek Breda en Nieuwe Veste zijn per 1 april 2012 verzelfstandigd en samen met de Cultuurwinkel vormen ze nu de Stichting Nieuwe Veste. Deze nieuwe organisatie heeft een belangrijke functie op het gebied van kennis en informatievoorziening, cultuureducatie, ondersteuning van de amateurkunst en talentontwikkeling. Ze doet dat in samenwerking met diverse partners in de stad. De bedrijfsvoering van de instellingen is samengevoegd en er is sprake van een inhoudelijke samenwerking die in de toekomst verder uitgebreid wordt.

ATEA-groep

Sociale Zaken van de Gemeente Breda en BSW bedrijven werken samen onder de naam ATEA-groep: Activering, Training en Arbeidsbemiddeling. Voor verdergaande samenwerking en dienstverlening is de ATEA-groep sinds 1 oktober 2012 gehuisvest op één adres aan Riethil 12 in Breda. Het doel van de samenwerking is om Bredanaars die werk zoeken (en een uitkering ontvangen) nog beter en sneller aan regulier werk te helpen. Daar waar dit niet mogelijk is, verzorgt de ATEA-groep ook maatschappelijke activering. 

ATEA-groep bestaat uit:

  • Arbeidsbemiddelingsbedrijf
  • Zorg- en activeringsbedrijf
  • Leerwerkbedrijf
  • Commerciele zaken en arbeidstoeleiding
  • Kringloopwarenhuis Vindingrijk

Meer informatie