Driesprong

Realisatie van de Driesprong dichterbij

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Driesprong besproken. Woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente hebben daarnaast een overeenkomst over de grondexploitatie gesloten, zodat er nu financiële afspraken zijn voor het hele plangebied. Aangevuld met de verkoop van het voormalige buurthuis Toma en het terrein van metaalhandel Ruskus aan woningcorporatie WonenBreburg, zijn de afgelopen week grote stappen gezet in de ontwikkeling van het gebied Driesprong.

Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven: “De nieuwe Driesprong komt nu snel dichtbij. Samen met WonenBreburg hebben we weer een flinke slag gemaakt. Ook particuliere bouwers zien kansen in de Driesprong. Al drie collectieven van particulieren die zelf hun huis willen bouwen, hebben hun interesse voor het gebied kenbaar gemaakt”.

Franklin van Rhoon, vestigingsdirecteur WonenBreburg: “Driesprong wordt een wijk met veel verschillende woningen waar al veel mensen interesse in hebben getoond.Ik ben blij met de voortgang, kijk uit naar de eerste schop in de grond en de opbouw naar een nieuwe wijk in Breda. WonenBreburg wacht nog wel op het definitief akkoord op de financiering van WSW. De Molukse gemeenschap, nieuwe bewoners en het buurthuis zijn ingrediënten voor een mooie, nieuwe wijk. Over een paar jaar ken je het hier niet meer terug.” 

Terrein metaalhandel

Metaalhandel Ruskus heeft zijn terrein aan de Wieringenstraat deze week aan WonenBreburg verkocht. De metaalhandel verhuist hiermee definitief naar een perceel aan Achter Emer. Door het vertrek van dit bedrijf opent de nieuwe Driesprong zich naar de rest van de stad. Hiermee is aan een belangrijke wens van bewoners voor de nieuwe wijk voldaan.

Verkoop voormalig buurthuis Toma

De verkoop van voormalig buurthuis Toma aan WonenBreburg is nu ook definitief rond. Bewoners, verenigd in de stichting Batu Karang, exploiteren het buurthuis sinds half december 2012. De stichting gaat een huurovereenkomst aan met de nieuwe eigenaar WonenBreburg.

Ameland- en Terschellingstraat

De bewoners van de Ameland- en Terschellingstraat hebben hun akkoord gegeven voor het sociaal statuut van WonenBreburg. De woningen aan de Ameland- en Terschellingstraat worden gesloopt. De huidige bewoners krijgen een nieuwe woning in het plan Driesprong en alle relevante voorwaarden zijn in dit sociaal statuut opgenomen.

Start bouw woningen

Er zijn 8 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Driesprong. Naar aanleiding daarvan is het bestemmingsplan deels aangepast. De Commissie Ruimte adviseert op 12 maart over het bestemmingsplan en op 21 maart besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.Na instemming van de raad met het bestemmingsplan en het rond krijgen van de financiën van WonenBreburg, wordt er waarschijnlijk dit jaar gestart met de bouw van woningen in de Driesprong.