Onderwijs, Ondernemers en Overheid werken samen in De Baronie

Onderwijs, Ondernemers en Overheid slaan handen ineen voor sterkere Baronie

Regiobranding, nieuwe samenwerkingsvormen met onderwijs, ondernemers en lokale overheden moeten het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van het platteland in De Baronie versterken. Dat is de kern van de nieuwe visie op een vitaal platteland‘StadLand De Baronie’. Namens de twintig betrokken partijen bieden wethouder Arbouw (Gemeente Breda) en de heer Van Vugt (voorzitter Reconstructiecommissie De Baronie) de nieuwe visie aan  aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.

In de visie wordt onder meer voorgesteld om meer aandacht te besteden aan regiobranding en aan het beter beleefbaar maken van het cultureel erfgoed en het agrarisch cultuurlandschap.  Zo wordt voorgesteld om de Spinolaschans tussen Breda en Terheijden te herstellen en beter bereikbaar te maken. Maar ook wordt gedacht aan meer recreatieve fiets-, wandel-, ruiter- en vaarroutes.

De huidige economische en politieke situatie zijn aanleidingen  om op een andere manier naar het platteland te kijken. In de nieuwe visie stellen de samenwerkende partijen daarom een nieuwe manier van samenwerken voor waarbij de regio zelf meer het heft in handen neemt. Bij het duurzaam versterken van De Baronie gaan  onderwijsinstellingen (zoals NHTV, Avans Hogeschool en het Innovatienetwerk ROC West-Brabant), ondernemers (zoals de ZLTO, REWIN en de Rabobank) en lokale overheden nauwer samenwerken aan projecten en activiteiten waarbij bestaande budgetten slimmer worden gebruikt.

De visie LandStad De Baronie staat voor een stad en ommeland die elkaar versterken. Daarbij kan LandStad De Baronie als groene tegenhanger worden gezien van de Randstad. Door de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het ommeland te versterken, ontstaat een aantrekkelijker woon-, leef- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven waarvan de regionale economie kan profiteren. Door de zelfstandige economische functie van het platteland te ondersteunen en te versterken, wordt bijgedragen aan leefbaarheid, duurzaamheid en de instandhouding van historische landschappen met historische kernen (zoals Ulvenhout en Chaam) en historische elementen (zoals kapelletjes, landhuizen, kloosters, molens) rondom een historische stad.

De volgende partijen hebben bijdragen aan Visie StadLand De Baronie: Avans Hogeschool, Brabants Particulier Grondbezit, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, de gemeenten Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Rucphen en Zundert, het Innovatienetwerk van het ROC West-Brabant, Kamer van Koophandel, Stichting Magie van de Baronie, Natuurmonumenten, NHTV, Rabobank, Reconstructiecommissie De Baronie, Rewin West- Brabant, Staatsbosbeheer, de Streekmanager de Baronie,Waterschap Brabantse Delta enZLTO.

Op 7 en 8 oktober wordt over plattelandsontwikkeling gepraat in Provinciale Staten.

Breda, 6 oktober 2011