Plaatje van de werking van warmte- en koudeopslag in de bodem

Masterplan bodemenergie voor Triple-O Campus in Breda

Gemeente Breda heeft een masterplan vastgesteld voor warmte- en koudeopslag op de Triple-O Campus in Breda. Warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) is een duurzame energievorm, waarbij warmte en koude uit de bodem worden gebruikt om gebouwen te verwarmen of koelen.

Wilbert Willems, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur: “Bodemenergie speelt een belangrijke rol in ons klimaatbeleid. We zien het als onze taak om een platform te bieden voor duurzame initiatieven en hierin een coördinerende rol te spelen. Met dit masterplan wordt verantwoord en optimaal gebruik gemaakt van de Bredase bodem.”

Masterplan

In het masterplan is bekeken op welke plaatsen de warmte- en koudebronnen het beste kunnen worden geplaatst. Beïnvloeding van de reeds bestaande WKO-systemen moet worden voorkomen. Op de Triple-O Campus aan de Reduitlaan in Breda is namelijk al een systeem voor WKO in werking. In feite wordt de WKO-capaciteit ter plaatse dus uitgebreid. Ook is er gekeken naar andere zaken in de bodem, zoals kabels en leidingen, om de meest ideale plaats voor de bronnen te bepalen.

Dieptegrens

In het masterplan is verder onderzocht welke bodemlagen het meest geschikt zijn voor WKO. De conclusie luidt dat voor een optimaal rendement dieper geboord moet worden dan de uniforme dieptegrens van 80 meter die de Provincie Noord-Brabant hanteert. De Provincie Noord-Brabant is namelijk de vergunningverlenende instantie voor WKO. Met dit masterplan wordt de provincie dan ook verzocht om af te mogen wijken van de uniforme dieptegrens van 80 meter.

Duurzaam Breda

Breda wil in 2044 een CO2-neutrale stad zijn. Eén van de middelen om dit te bereiken is warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO). De Gemeente Breda is een voorstander van duurzaam en goed gebruik van onze bodem. Breda ziet het als haar taak om een platform te bieden voor duurzame initiatieven en hierin een coördinerende rol te spelen. Een masterplan is één van de manieren om dergelijke duurzame initiatieven goed af te stemmen.

Breda, 24 april 2012