overhandiging sleutel

Gemeente verkoopt Sportcenter aan Nieuwe Inslag aan Bredase studenten sportstichting (Bress)

De Gemeente Breda verkoopt het Sportcentrum aan de Nieuwe Inslag 99 aan Bress (Bredase studenten sportstichting). Dit is exclusief de grond, die in eigendom van de gemeente blijft. Bress draagt in overleg met Avans zorg voor een zodanige upgrading van de sporthal dat deze volledig voldoet aan de eisen voor bewegingsonderwijs. Dat betekent dat Breda straks een goed uitgerust sportcentrum heeft waar studentensport onder één dak komt. Op 25 januari  hebben de gemeente en Bress de intentieovereenkomst getekend in het sportcentrum. Bress wordt vanaf januari 2012 verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het pand. De huidige huurovereenkomst komt te vervallen.

 Bress benut het pand voornamelijk in de avonduren en Avans zoekt in verband met de geplande renovatie van het  pand aan de Lovensdijkstraat en het afbreken van de verouderde sportzaal daar naar extra capaciteit voor het bewegingsonderwijs. Omdat het pand Bress Sportcenter hier vanwege de ligging voor in aanmerking komt, wil Avans meewerken aan een opwaardering van zowel de kwaliteit als de functionaliteit. Om dit juridisch mogelijk te maken, heeft Bress voorgesteld het eigendom van het pand over te nemen van de gemeente voor het symbolische bedrag van € 1,-. Een symbolisch bedrag omdat sinds 2003 slechts zeer beperkt bouwkundig onderhoud is uitgevoerd en investeringen voor onderhoud van het pand in de nabije toekomst nodig zijn.  De grond blijft in eigendom van de gemeente.
 

Wethouder Sport, Bob Bergkamp: ”Verkoop aan Bress die in samenwerking met Avans, NHTV en ook de KMA een integrale sportvoorziening gaat realiseren voor alle hogescholen, is alleen maar winst voor alle partijen. Het college vindt het niet noodzakelijk om dit pand in gemeentelijk eigendom te behouden omdat er op deze locatie de komende jaren geen herontwikkeling meer wordt voorzien”.

Wethouder Boelema van Onderwijs: Hierdoor krijgt het pand een upgrade, wordt het intensiever benut en kunnen Bress, Avans, NHTV en KMA verder bouwen aan een uniek studentensportcentrum van Breda en daarmee aan een ontmoetingsplaats voor studenten. En daarmee maken we de titel ‘Breda onderwijsstad 2012/2013’ die we onlangs hebben weten te bemachtigen, waar.”

 Nota’s Sportimpuls Breda en Jong@Breda 

De hiermee in gang gezette ontwikkeling levert ook een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen in de onlangs vastgestelde beleidsnota Sportimpuls Breda en in de beleidsnota Jong@Breda. Omdat het pand Bress Sportcenter behouden blijft voor de sport, omdat zo’n 2500 studenten er gebruik van maken en omdat het past binnen het streven om sportorganisaties meer op eigen benen te laten staan. In de toekomst wil Bress door het verhogen van de kwaliteit en het aanbod door samenwerking met NHTV, Avans en KMA, dat aantal nog verder laten groeien. 

Wat vooraf ging

In 2002 heeft de gemeente het pand aan de Nieuwe Inslag gekocht vanwege kansen voor latere herontwikkeling van de Claudius Prinsenlaan. De grond was al gemeentelijk eigendom. Tot augustus 2008 liep er een huurcontract met een particulier, waarna Bress huurder werd. Er is toen een 4-jarige huurovereenkomst opgesteld ( tot 31 juli 2013) met de afspraak dat de gemeente tijdens de looptijd alleen onderhoudswerkzaamheden op het gebied van veiligheid en functionaliteit uit zou voeren. Daarna zouden ook de overige onderhoudswerkzaamheden (zoals schilderwerk) moeten worden uitgevoerd, wat een aanzienlijk hogere huur zou betekenen. 

Breda, 25 januari 2012