Gemeente en Bredase taxibedrijven maken afspraken over verdere kwaliteitsverbetering

De Gemeente Breda en vertegenwoordigers van de Bredase taxibedrijven gaan in 2017 het taxi-evenementenvignet voor carnaval en Breda Jazz Festival continueren en gezamenlijk de toekomst van de taxibranche in Breda verkennen. Doel is om voor de zomer overeenstemming te hebben over de wijze waarop de kwaliteit van het taxisysteem verder wordt verbeterd. Deze afspraken zijn het resultaat van een constructief gesprek tussen gemeente en vertegenwoordigers van Taxi Gilde Breda, Peutax en Taxi Collectief Breda.

Gezamenlijk uitgangspunt is een goed kwalitatief taxisysteem in Breda. Tijdens carnaval en het Breda Jazz Festival blijft een taxi-evenementenvignet van kracht. Taxibedrijven die voldoen aan zowel de wettelijke eisen als de afgesproken kwaliteitseisen – zoals stratenkennis en klantvriendelijkheid – kunnen zo’n vignet aanvragen. Alleen taxichauffeurs met een vignet mogen gebruik maken van de taxistandplaatsen aan de Oude Vest en de Nieuwe Prinsenkade.

Tijdens beide evenementen voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) intensieve controles uit op het naleven van de eisen en voorwaarden van het taxi-evenementenvignet. Ook wordt onderzocht of er nog extra toezicht en controle op het vignet tijdens carnaval mogelijk is.

Tegelijkertijd gaan gemeente en vertegenwoordigers van de taxibedrijven in gesprek over de toekomst van het taxisysteem in Breda. Dit gebeurt onder andere door het ophalen van ervaringen bij andere gemeenten, zoals Den Bosch. De bedoeling is dat hier voor de zomer een uitspraak over wordt gedaan.

Illegale taxi’s

Al geruime tijd zijn gemeente en vertegenwoordigers van de Bredase taxibedrijven met elkaar in gesprek om de kwaliteit van het taxisysteem in Breda te waarborgen. Zo is eerder al besloten om de overlast door illegale taxi’s aan te pakken. Sindsdien voert de politie gerichte controles uit, waardoor het aantal snorders is afgenomen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Taxi Gilde Breda, Peutax, Taxi Collectief Breda en Gemeente Breda

Plaats: 
Breda
Teteringen
Bavel
Ulvenhout
Prinsenbeek
Publicatiedatum: 
15 februari 2017