Persberichten

Breda presenteert Economische Agenda om werkgelegenheid te stimuleren

Breda legt in 2017 de focus op vier kansrijke thema’s om de lokale economie aan te jagen en daarmee de werkgelegenheid te stimuleren. Er is extra aandacht om Breda te ontwikkelen tot een internationale stad, stad van toegepaste technologie, creatieve...

Nieuwe regels weekmarkten voor optimaal gebruik openbare ruimte

De weekmarkten verbeteren en aantrekkelijker maken. En optimaal gebruik maken van de openbare ruimte door alle gebruikers. Dat maakt de nieuwe marktverordening mogelijk die in overleg met  marktondernemers is opgesteld. Iedereen die belangstelling...

Subsidie beschikbaar voor initiatieven viering Vrede van Breda

In de maanden juni tot en met september 2017 herdenkt en viert Breda dat 350 jaar geleden de Vrede van Breda werd bekrachtigd. Op diverse plekken in de stad wordt aandacht besteed aan deze memorabele gebeurtenis. Een symposium, een educatietraject en...

Voorstel voor maatwerk parkeertijden Belcrum, Linie en Drie Hoefijzers Zuid

Meer maatwerk toepassen bij het vergunningparkeren in Belcrum, Linie en Drie Hoefijzers Zuid. Dat is het voorstel van het Bredase college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Maatwerk maakt het mogelijk om per buurt andere tijden voor...

Meer betaalbare en middeldure huurwoningen

Meer betaalbare en middeldure huurwoningen in Breda zijn nodig. Daarom past de gemeente de Woonvisie uit 2013 aan. Dat geeft duidelijkheid aan corporaties en marktpartijen over de ambities. Zo wordt voor 2019 gestart met de bouw van 1000 betaalbare...

Sluiten