Persberichten

Herontwikkeling Heilig Hartkerk stap dichterbij

De herontwikkeling van de locatie van de voormalige Heilig Hartkerk en de naastgelegen Praktijkschool is weer een stap dichterbij gekomen. De Gemeente Breda, de eigenaren van de planlocatie (Stichting Woonzorg Nederland en Stichting ROC West-Brabant)...

Breda ontvangt provinciale subsidie voor natuurprojecten

De gemeente Breda ontvangt subsidie van de provincie Noord-Brabant om de natuur in Breda en natuurbeleving onder haar inwoners te versterken. In totaal stelt de provincie zo’n 250.000 euro beschikbaar om een tweetal projecten in Breda uit te voeren....

Bredase bedrijven maken werk van zonne-energie

35 Bedrijfspanden in Breda hebben subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken voor het opwekken van energie met zonnepanelen, de zogenoemde SDE+-subsidie. De Gemeente Breda...

Een stadsbreed vervolg voor Breda Begroot

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een stedelijk vervolg voor Breda Begroot. Hoe een stedelijk vervolg er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Daarover wil het college eerst in gesprek met de commissie Bestuur op 15...

Inspectie van Onderwijs waardeert Bredase aanpak voor- en vroegschoolse educatie

De inspectie van Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het Bredase voor- en vroegschoolse educatie (vve) beleid een groot compliment waard. Dat blijkt uit onderzoek dat de inspectie heeft gedaan naar het Bredase...

Sluiten