15 maart verkiezingen leden van de Tweede Kamer

15 maart verkiezingen leden van de Tweede Kamer

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Kiezers kunnen in elk stembureau in Breda stemmen, tussen 7.30 tot 21.00 uur. Op vrijdag 17 februari ontvangen kiezers de stempas in de bus; op vrijdag 3 maart de kandidatenlijst, met achterop alle stembureaus. Stemmen kan met de stempas én een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wie mag stemmen voor de Tweede Kamer

Bij de verkiezingen op 15 maart mag in Breda iedereen stemmen die op 30 januari 2017 in Breda is ingeschreven, op 30 januari 2017 de Nederlandse nationaliteit heeft, op 15 maart 2017 18 jaar of ouder is (geboren na 14 maart 1999) en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Vervangende stempas

Wie geen stempas heeft ontvangen of de pas kwijt is, kan een vervangende stempas aanvragen. Dat kan tot 10 maart op www.breda.nl/verkiezingen en aan de balie in het Stadskantoor tot dinsdag 14 maart om 12.00 uur. Met de “oude” stempas kan men dan niet meer stemmen; alleen met de nieuwe.

Iemand machtigen om te stemmen

Wie op 15 maart niet kan stemmen, kan een andere Bredase kiezer machtigen, die ook een stempas heeft ontvangen. Dat kan door samen met de gemachtigde het volmachtbewijs in te vullen op de achterkant van de stempas. De gemachtigde mag maximaal twee volmachten gebruiken en brengt de volmachtstem(men) gelijk uit met de eigen stem. De gemachtigde laat een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever zien aan de voorzitter van het stembureau. Het is tot 10 maart ook mogelijk om een schriftelijke volmacht in te dienen; het aanvraagformulier staat op www.breda.nl/verkiezingen. Hiermee kunt u ook iemand buiten Breda machtigen.

Stemmen in een andere gemeente

Wie op 15 maart in een andere gemeente stemt, kan op www.breda.nl/verkiezingen een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 10 maart of aan de balie in het Stadskantoor in Breda tot dinsdag 14 maart tot 12.00 uur. Met een kiezerspas kunnen mensen stemmen in elke Nederlandse gemeente.

Niet in Nederland op 15 maart?

Wie op 15 maart niet in Nederland is maar wel zelf wil stemmen, kan tot 15 februari een verzoek indienen bij de gemeente om per brief te stemmen. Zij ontvangen van de burgemeester van Den Haag een briefstembewijs.

Informatie

Informatie over de verkiezingen van de Tweede Kamer en over het stemmen staat op www.breda.nl/verkiezingen. Wie vragen heeft over de verkiezingen kan mailen naar verkiezingen@breda.nl of bellen naar 14 076.

Plaats: 
Breda
Teteringen
Bavel
Ulvenhout
Prinsenbeek
Publicatiedatum: 
08 februari 2017