Inloopavond definitief plan tijdelijke woningen Kesterenlaan op 29 maart

De Gemeente Breda en woningcorporatie AlleeWonen houden op 29 maart een inloopavond over het definitieve plan van de tijdelijke woningen aan de Kesterenlaan. De inloopavond  vindt plaats in OBS Olympia aan de Vlierenbroek 28-32. Van 19.30 tot 21.00 uur kunt u binnenlopen en uw vragen stellen aan de gemeente en AlleeWonen.

Ontwerp

Vorig jaar hebben 10 buurtbewoners, medewerkers van AlleeWonen en van gemeente Breda samen nagedacht over hoe het plan het beste aansluit bij de buurt. Zo is het aantal tijdelijke woningen verlaagd van 30 naar 25 woningen in blokvorm. Hierdoor is wat meer afstand tussen woningen en Kesterenlaan mogelijk. Er worden geen woningen direct tegenover elkaar geplaatst om de privacy van de bewoners te borgen. De parkeerplaatsen komen aan de kant van het Cruyffcourt. Alle woningen krijgen een kleine privéruimte voor de woning, met 1 toegangspad per 2 woningen. Er komt een aparte bergingsruimte.

Het definitieve plan vindt u als bijlage onder dit bericht.

Omgevingsvergunning

Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de realisatie van de woningen mogelijk wordt gemaakt. De aanvraag, en ook de verleende vergunning wordt gepubliceerd op www.breda.nl/gemeente/nieuws/bekendmakingen.

Planning

  • 29 maart: informatieavond over definitief plan
  • april: indienen aanvraag omgevingsvergunning, en verlening
  • zomer: bouw- en woonrijp maken terrein, plaatsen woningen
  • najaar: nieuwe bewoners nemen intrek.

Informatie

Voor vragen over het huren van de woning, de toewijzing aan nieuwe huurders, enzovoorts, kunt u contact opnemen met AlleeWonen, afdeling verhuur, info@alleewonen.nl of telefoonnummer (088) 255 2000.

Voor andere vragen, ga naar www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”).

Bijlagentabel
BijlageGrootte
definitief_plan_tijdelijke_woningen_kesterenlaan.pdf…77.83 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Plaats: 
Breda
Publicatiedatum: 
17 maart 2017 - 14 april 2017
Locatie op de kaart:

Plaats uw reactie

Login om een reactie te plaatsen.