Breda berichten

Definitief ontwerp snelle busverbinding De La Reijweg – Hogeschoollaan

Het definitieve ontwerp voor de HOV/busverbinding over de La Reijweg en Hogeschoollaan is klaar. Het ontwerp is aangepast na gesprekken met bewoners en het Amphia. Er komt een extra ontsluiting aan de Poolseweg voor het personeel van het Amphia dat...

Vervangen van riolering en aanleg drainage IJpelaar (Fase II)

Alle straten in de wijk IJpelaar gaan om beurten op de schop voor werk aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. Het werk in de Amerongenstraat, Walenburgstraat (gedeelte) gaat in maart 2017 van start. Doel van het werk is om de...

Bomenkap Godevaert Montensstraat, Eerste Markstraat, en Tweede Markstraat

Voor de herinrichting van de Godevaert Montensstraat, Eerste Markstraat en Tweede Markstraat kapt de gemeente de bomen. Om vertraging door broedende vogels te voorkomen gebeurt de bomenkap voordat er broedactiviteiten zijn. Boomrooierij Weijtmans kapt...

Paaltjes tegen parkeren op stoep in Molenstraat

Om parkeren op de stoep in de Molenstraat te voorkomen gaat de gemeente paaltjes plaatsen. Dit gebeurt in maart, als het weer het toelaat. Met ingangen, vluchtdeuren en laad- en losplaatsen wordt rekening gehouden.

Vooraankondiging kappen van 22 bomen aan het Velsgoed Prinsenbeek

Komend voorjaar verdwijnen 22 bomen verspreid aan het Velsgoed, ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 61, omdat de kwaliteit van de bomen slecht is. Hierdoor breken regelmatig takken af en dat zorgt voor onveilige situaties. Er komen geen nieuwe bomen...

Sluiten