Voorbereiding bestemmingsplan 'De Klokkenberg'


Tekst:

Ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zijn burgemeester en wethouders van Breda voornemens om het bestemmingsplan ‘De Klokkenberg’ (NL.IMRO. 0758.BP2011059008-0201) te gaan voorbereiden.

In de formele procedure, die te zijner tijd start met een bekendmaking in Het Stadsblad is er voor een ieder gelegenheid om schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment zijn er nog geen stukken met betrekking tot dit voornemen die ter inzage kunnen worden gelegd. U zult over de verdere procedure nader worden geïnformeerd.

Plaats uw reactie

Login om een reactie te plaatsen.