Markt in Breda

Het geld van Breda

Hier vindt u de informatie waar de Gemeente Breda haar geld aan besteedt.

Voorjaarsnota 2016

Het college steekt in de Voorjaarsnota 2016 in op vier thema’s: versterken van stad en samenleving, economie,  innovatie en de basis van Breda.
Aan de hand van deze focuspunten maakt het college inhoudelijke en financiële keuzes voor 2016 en verder. Die keuzes zijn ingegeven door de vraag vanuit de samenleving en door de energie die in de stad leeft.
In deze voorjaarsnota stelt het college in totaal voor ruim € 25 miljoen extra middelen beschikbaar om de keuzes te realiseren.

De Voorjaarsnota 2016 wordt op 2 juni in een gecombineerde raadscommissie besproken en wordt op 16 juni behandeld in de gemeenteraad

Via de link naar www.hetgeldvanbreda.nl kunt u de Voorjaarsnota raadplegen. 

Begroting 2016

De Begroting 2016 is in november door de gemeenteraad vastgesteld. De Begroting 2016 kunt u eveneens raadplegen via www.hetgeldvanbreda.nl.