Subsidie aanvragen

Dien uw aanvraag op tijd in

 • subsidie thematafel: uiterlijk 4 november 2016,
 • jaarlijkse subsidies: uiterlijk 15 oktober in het jaar voorafgaand aan de start van uw activiteit,
 • projectsubsidies en sportsubsidies: minimaal 13 weken voordat uw project plaatsvindt,
 • eenmalige activiteitensubsidies amateurkunst en heemkundige en historische musea, monumenten: uiterlijk 15 oktober in het jaar voorafgaand aan de start van uw activiteit,
 • eenmalige activiteitensubsidies voor wijk- en dorpsraden: uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan de start van uw activiteit,
 • activiteiten binnen de wijkplatforms: minimaal 6 weken voordat uw initiatief plaatsvindt.
 • Initiatieven Vrede van Breda, indienen voor 1 februari 2017. Voorwaarden initiatieven Vrede van Breda.

Het indienen

Voor een subsidieaanvraag gebruikt u altijd het desbetreffende digitale formulier. (in de bijlagen) U kunt dit formulier digitaal invullen, daarna printen, van uw handtekening voorzien en opsturen naar de gemeente. Uw aanvraag mailt u naar subsidieloket@breda.nl of stuurt u per post naar: Gemeente Breda, tav Subsidieloket, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Bij het invullen heeft u nodig;

 • omschrijving  van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt,
 • omschrijving van wat u wilt bereiken met de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt,
 • begroting,
 • dekkingsplan waarmee u laat zien wat de activiteiten kosten en welke bijdragen u nog meer ontvangt voor deze activiteiten.
 • uw vermogenspositie op 31 december 2015.

Houd verder rekening met

 • heeft u meer aanvragen, dien deze gelijktijdig in,
 • bij het beoordelen kijkt de gemeente ook naar uw andere aanvragen,
 • u kunt geen rechten ontlenen aan eerdere ontvangen subsidies,
 • u bent verplicht bij het bekendmaken van uw activiteit de gemeente te vermelden.
Bijlagentabel
BijlageGrootte
subsidie_thematafels_aanvragen_2017.pdf…516.26 KB
matchfundingsregeling_breda_breed.pdf…424.03 KB
formulier_activiteitensubsidie_heemkundige_en_historisc…499.78 KB
formulier_amateurkunst.pdf…507.86 KB
formulier_culturele_hoofdstructuur.pdf…506.49 KB
formulier_fonds_cultuur_en_erfgoed.pdf…505.59 KB
formulier_monumenten.pdf…506.12 KB
formulier_onderwijs.pdf…499.84 KB
formulier_sport.pdf…501.79 KB
formulier_stedelijke_herdenkingen_en_plechtigheden.pdf…494.66 KB
formulier_subsidies_evenementen.pdf…494.46 KB
formulier_wijk-dorpsraden.pdf…508.06 KB
bijlage_wijk-en_dorpsraden.pdf…515.65 KB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.