Vergelijk je stad

Benchmarking van bestanden

Samenwerking met andere gemeentelijke en landelijke onderzoeksinstellingen heeft ertoe geleid dat er veel op stedelijk niveau vergelijkbare informatie beschikbaar is. De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) werkt aan de afstemming van bestanden en informatie. Dit materiaal wordt gebruikt voor diverse onderzoeken en monitoren zoals de Economische Barometer Breda.
 

Benchmarking van beleid

Voor benchmarking van beleid is méér nodig, want dan gaat het ook om de vergelijking van prestaties en effecten van beleid van vergelijkbare steden. Soms gaat het alleen om vergelijking van steden op basis van dezelfde enquêtes. Voorbeelden zijn:

Breda in onderzoeken van andere instellingen

Verschillende onderzoeksorganisaties publiceren rapporten waarin Breda op een aantal kenmerken wordt vergeleken met andere steden. Het betreft informatie op basis van statistieken en onderzoek. Voorbeelden zijn:

Op de site van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek VSO www.vsonet.nl zijn onderzoeken van andere gemeentelijke onderzoeksafdelingen te vinden.