Kalender

Terugblik

Een korte terugblik op evenementen die eerder plaatsvonden:

19 mei - Zomers festival Breda Begroot 

Op een kraakheldere, frisse februaridag vorig jaar spraken we elkaar voor het eerst over Breda Begroot. De meeste gedeelde tip? Klein beginnen. Daarom zijn we gestart met twee pilots in Prinsenbeek en Princenhage. Twee pilots met een eigen gezicht, eigen aanpak én eigen resultaat. Beide pilots stippelden hun eigen route uit. Nu we zijn aangekomen op de eindbestemming blikken we samen terug!  

Maar de ontdekkingsreis is nog niet voorbij. Bij Strand Binnen dachten we na over vragen als: Wat hebben we geleerd van de pilots? En wat betekent dit voor de toekomst van Breda Begroot? Hoe zou jij het aanpakken?

17  maart - Update Breda Begroot

Princenhage en Prinsenbeek gaven een update van de pilots en gaven een kijkje achter de schermen. Het spel van Prinsenbeek werd gespeeld en er was een denktank om na te denken over de toekomst van Breda Begroot.

December 2015 - mei 2016 : Pilots Prinsenbeek en Princenhage 

Princenhage en Prinsenbeek verkenden de mogelijkheden om te komen tot een Bredase burgerbegroting. Beiden hebben een totaal verschillende aanpak. Waar ze in Princenhage werkgroepen hanteerden, ging Prinsenbeek met een gezelschapsspel aan de slag. De vraag waarom blijft wel hetzelfde: wat is er nodig in uw wijk of buurt?

26 mei 2015: Meet-up Breda Begroot

Samen ontdekken hoe een burgerbegroting in Breda vorm kan krijgen. Dat was het doel van de meet-up van Breda begroot in festivalsfeer bij Stek Breda. Op diverse stages werden inspiratie, kennis en ideeën uitgewisseld over Breda Begroot en hoe inwoners daarmee invloed kunnen uitoefenen op hun stad, wijk of dorp.

Omroep Brabant maakte een impressie van de meet-up.

18 mei 2015: Doe-Open Festival

Doe Open!: een festival voor vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren, maatschappelijk initiatiefnemers en burgers. Het festival stond in het teken van de Doe-democratie, Open Overheid, Lokale Democratie en financiële transparantie. Wethouder Patrick van Lunteren hield een pitch over Breda Begroot.

Voor meer informatie, zie de website van het Doe-Open Festival.

30 maart 2015: inspiratiesessie met gemeenteraad

Een korte terugblik op de afgelopen tijd, pitches van raadsleden, prikkelende stellingen en een wrap-up: daarvoor kwamen diverse raadsleden bijeen in Hub88.  

Bekijk hier de prezi van de bijeenkomst.

26 februari 2015: werkbezoek aan Antwerpen

15 Bredanaars, 15 raadsleden en 15 ambtenaren brachten samen met wethouder Van Lunteren een werkbezoek aan Antwerpen. Doel was te ervaren hoe die stad omgaat met het betrekken van inwoners bij een deel van de begroting.

Breda Vandaag schreef een artikel over het werkbezoek. 

2 februari 2015: ateliersessie met gemeenteraad

Bij de NHTV vond er een ateliersessie met de gemeenteraad plaats om elkaar te inspireren en meer kennis te verkrijgen over een burgerbegroting.

Bekijk hier het inspiratieverslag.