Gemeente pakt knelpunten zuidelijke rondweg aan

Publicatiedatum: 
19 jun 2017
De Gemeente Breda gaat de grootste knelpunten op de zuidelijke rondweg aanpakken. Het doel is om een betere doorstroming op de rondweg en aansluitende wegen te krijgen en daarmee files en wachttijden te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

De gemeente heeft een voorlopig aanpak vastgesteld en wil over die aanpak nu eerst met omwonenden van de zuidelijke rondweg in gesprek voordat er een definitieve aanpak wordt vastgesteld. Als die definitieve aanpak is vastgesteld kunnen de werkzaamheden naar verwachting medio 2018 starten.

Verkeersdruk is groot

De plannen zijn nodig omdat de wachttijden en wachtrijen tijdens de spits steeds langer worden. Dat zorgt niet alleen voor vertraging, maar ook voor een toename van de luchtvervuiling. Met name de kruisingen met het Fatimaplein en Baronielaan zijn zwaar belast. Hierdoor ontstaat er een toename van sluipverkeer in de omgeving. Door een betere doorstroming van de rondweg verwacht de gemeente dat de verkeersdruk in de wijken Zandberg, Ginneken, IJpelaar en Blauwe Kei afneemt.

Maatregelen om capaciteit te vergroten

Om de doorstroming te bevorderen worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • extra opstelstrook voor het linksafslaand verkeer bij de verkeerslichten op het Fatimaplein richting de tunnelbak
  • extra (tweede) rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer op de Franklin Rooseveltlaan, vanaf de Claudius Prinsenlaan richting het Fatimaplein
  • verlenging van de invoegstrook op de Franklin Rooseveltlaan bij het kruispunt met het Fatimaplein richting A27
  • verlengen van de invoegstrook bij het kruispunt met de Baronielaan richting tunnelbak
  • opheffen van de invoegstrook bij het kruispunt met de Baronielaan richting A16 en deze aan te laten sluiten op de bestaande dubbele rijstrook ter hoogte van de Graaf Hendrik III laan
  • verlengen van de invoegstrook op de Graaf Engelbertlaan na de Diaconesseweg richting Graaf Hendrik III laan

Informatiebijeenkomsten

Het plan van aanpak voor de betere doorstroming van de zuidelijke rondweg is een ‘voorlopig ontwerp’. Dat betekent dat er nu eerst tijd wordt genomen om reacties op dit ontwerp op te halen. Het voorlopig ontwerp is op deze website te zien en wordt daarnaast toegelicht tijdens 2 informatiebijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten worden direct omwonenden van de rondweg (deel Fatimaplein en Baronielaan) via een persoonlijk bericht uitgenodigd.

Wat vindt u van onze website?