Geen vergunning voor 538 Oranjedag vanwege toenemende risico’s openbare orde en veiligheid

Publicatiedatum: 
19 apr 2021
De burgemeester van Breda heeft besloten geen vergunning voor het fieldlab van 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld te verlenen.

Vanwege de oplopende maatschappelijke onrust kan het evenement niet meer veilig en verantwoord in het kader van de openbare orde plaatsvinden. Burgemeester Paul Depla: “De politie krijgt steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het coronabeleid en de fieldlabs aan zal trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. Als burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld.”

Het kabinet en Fieldlab evenementen sloegen eerder de handen ineen. Zij benaderden Radio 538 voor het fieldlab van 538 Oranjedag. De fieldlabs van het kabinet hebben als doel om onderzoek te doen naar hoe de samenleving weer op verantwoorde wijze kan openen. Breda wilde graag gaststad voor 538 Oranjedag zijn omdat het past in de lijn van het college van burgemeester en wethouders om te kijken naar wat er – in deze voor veel partijen enorme zware coronacrisis – wél kan.

De emoties over het fieldlab liepen de afgelopen dagen ontzettend hoog op. Dit leidde tot enerzijds een hele grote belangstelling voor de tickets van het evenement en anderzijds tot onbegrip van mensen die het evenement in schril contrast vinden staan tot de gesloten horeca en overvolle ziekenhuizen. Door deze maatschappelijke onrust zijn de omstandigheden van het evenement zo veranderd dat het leidt tot onaanvaardbare risico’s voor de openbare en veiligheid. Daarnaast ligt er een negatief advies van de GHOR over het fieldlab.

Uiteraard blijft de gemeente in gesprek met 538 over de toekomstige samenwerking rondom dit evenement dat al sinds 2014 jaarlijks in Breda plaatsvindt.

Uw Reactie
Uw Reactie