Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Gebruik agrarische grond als achtertuin bij woningen Pennendijk 26, 28 en 30

Publicatiedatum: 
19 nov 2020
Bredabericht: het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.

De bewoners van de percelen Pennendijk 26, 28 en 30 te Ulvenhout, hebben ieder een stuk grond achter hun perceel aangekocht en wensen deze bij hun achtertuinen te betrekken. Om het gebruik als achtertuin mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Ingediend plan

De oude waterloop direct achter de achtertuinen was in slechte staat en zorgde niet meer voor een goede waterafvoer. De bewoners van de aangrenzende woonpercelen hebben ieder een stuk agrarische grond aangekocht met het doel de achtertuinen te vergroten en een nieuwe sloot aan te leggen.

In maart 2019 is de nieuwe sloot reeds gerealiseerd en deze vormt de nieuwe grens tussen de achtertuinen en het buitengebied. Het betrekken van het stuk grond tussen de huidige achtertuinen en de nieuwe sloot bij de achtertuinen is acceptabel, omdat er geen noemenswaardige aantasting van de landschappelijke waarde plaatsvindt.

Nieuw bestemmingsplan

Voor de aangekochte stukken grond geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 2013'. De grond heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’. Het gebruik van deze grond als achtertuin is niet toegestaan. Om het gebruik als achtertuin mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ’Buitengebied Zuid 2013, Pennendijk 26, 28 en 30’.  

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt digitaal ter inzage van 19 november tot en met 30 december 2020. Raadplegen kan via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Indienen van 19 november tot en met 30 december 2020.

Schriftelijk

  • met Digid
    voor bedrijven: eHerkenning 
    p
    ost: Gemeenteraad Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda

Mondeling