Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Gast van de raad

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze?  Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kun je daar invloed op uitoefenen? Je hoort het als Gast van de raad.

Wanneer 

Gast van de raad is elke maand, een week vóór de debatraad, op donderdagavond om 18.30 uur.De raadsvergadering begint om 19:30 uur.
Gratis deelname. Wel even aanmelden, zie contactgegevens Griffie.