Jeugd in Breda

Jeugdhulp

Zorg voor jeugd tot 18 jaar

De Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de 'Jeugdwet' in werking getreden. In deze wet is geregeld dat de gemeente nu verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdhulp en ondersteuning, inclusief specialistische hulp.

Actieplan Jeugd 2016

CJG Breda; De plek voor ondersteuning aan jeugd en ouders

Wat als u niet tevreden bent

Bezwaar maken tegen beslissing over uw individuele voorziening

Transformatiemonitor Jeugd tweede rapportage

Veelgestelde vragen over de jeugdhulp

Overzicht gecontracteerde jeugdhulpaanbieders regio West-Brabant Oost

Meer informatie over jeugdhulp