Breda Doet

Gemeenten, instellingen en bewoners hebben inmiddels 1 jaar ervaring met de nieuwe Jeugdwet, WMO en Participatiewet. Continuïteit van de ondersteuning en zorg stond daarbij voorop.

Nu de continuïteit van ondersteuning en zorg staat, pakken we door in de transformatie. Vanuit de behoefte en zorgvraag van inwoners van Breda, naar een beter samenspel tussen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, zorg en werk. Vanuit de overtuiging dat het beter kan en moet. In Breda noemen we die aanpak Breda Doet.

Breda Doet, samen verder en Aan tafel!

City Challenge

City challenges, wisdom of Citizens

Aanpak Breda Doet 2016-2018