Samenwerken voor de veranderingen

Zorg, werk en jeugd

3 decentralisaties

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het niet alleen redden: jeugdhulp, begeleiding bij werk en zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties waarborgen we dat u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft. De gemeente heeft hierover afspraken met Zorg voor elkaar Breda (zorg en ondersteuning), CJG Breda (jeugdhulp) en de ATEA-groep (begeleiding bij werk).

Vernieuwing zorg en ondersteuning

De gemeente onderzoekt waar hulp en ondersteuning beter kunnen en waar innovatie of vernieuwing mogelijk is. Waar organisaties en mensen beter kunnen samenwerken. De situatie van u als inwoner staat daarbij steeds voorop.

Meer hierover vindt u in de Aanpak Breda Doet.  Heeft u hierover vragen of ideeën? Die mailt u naar innovatiesociaaldomein@breda.nl.

Contactgegevens

Meer informatie Zorg, Werk en Jeugd

.

Waar kan ik terecht met mijn hulpvraag?

Waar kan ik terecht bij een crisissituatie?

Deel uw zorgen, ervaringen of tips bij het Verbeterpunt Zorg

Zorg en ondersteuning (WMO)

Werk en inkomen (Participatiewet)

Jeugdhulp

BredaBasis