Mantelzorg en vrijwillige zorg

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Stib  ondersteunt ook mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben. Dan kan een zorgvrijwilliger inspringen, die tijdelijk de zorg op zich neemt.
Voor vragen over mantelzorg kunt u terecht bij de Vraagbaak.
 

Online met elkaar voor elkaar

De  website Zorg voor Elkaar Breda  is een plek waar vrijwilliger, hulpvrager en professional bij elkaar komen.
 

Tijdelijke opvang voor mensen met dementie

Het annafrij huis  biedt een huiselijke en veilige omgeving waar mensen met dementie tijdelijk kunnen verblijven wanneer de mantelzorger even ruimte nodig heeft om een tijdje ontlast te worden of om, heel praktisch afspraken te kunnen nakomen.

De huishoudcheque

Met de huishoudcheque kunnen Bredase mantelzorgers voor € 5,- per uur hun eigen huishoudelijke hulp inkopen. Lees hier voor meer informatie

Bijlagentabel
BijlageGrootte
monitor_2014_informele_zorg.pdf…1.31 MB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.

Gemeente Breda erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie

Mantelzorg

Actieprogramma Informele zorg

Bijeenkomst mantelzorg januari 2015