Papiergeld en muntgeld

Kredietbank West-Brabant

De Kredietbank West-Brabant is onderdeel van de Gemeente Breda. De bank is lid van de NVVK, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Dit is de landelijke organisatie van schuldhulpverlenende instanties. Ook is de Kredietbank West-Brabant aangesloten bij Sociale Banken Nederland (SBN).  Daarnaast heeft de Kredietbank West-Brabant op 28-06-2012 een keurmerk volgens de NEN-certificering voor schuldhulpverleningsorganisaties ontvangen. Het gaat om de NEN 8048 normen op basis waarvan de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten en schuldeisers worden getoetst. Voor meer informatie: persbericht.

U kunt bij de kredietbank terecht voor diensten en producten die gericht zijn op het beheersbaar houden en oplossen van schulden, het verantwoord verstrekken van een lening en het beheren van financiën. Daarnaast zijn er activiteiten die zich richten op preventie, want de kredietbank is er ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan. Voor een volledig overzicht van de gemeenten waar de Kredietbank West-Brabant werkzaam is zie www.kredietbankwestbrabant.nl.

Lenen

Als het niet lukt om een lening bij een commerciële bank aan te gaan, is het soms wel mogelijk een lening af te sluiten bij de kredietbank. Het is wel van belang dat u een regelmatig wekelijks of maandelijks inkomen heeft en in het werkgebied van de kredietbank woont. Voor meer informatie en het downloaden van een aanvraagformulier zie www.kredietbankwestbrabant.nl.

Schuldhulpverlening

Wanneer u uw betalings- en aflossingsverplichtingen niet meer na kunt komen, is er mogelijk sprake van een problematische schuldsituatie. De kredietbank kan u dan helpen om tot een oplossing te komen.
Mocht een schuldregeling via de kredietbank niet tot een oplossing voor uw schulden leiden, dan rest er nog één mogelijkheid: de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Via een uitspraak van de rechtbank kan in een aantal gevallen toch nog een oplossing worden gevonden. Voor meer informatie en het downloaden van het aanmeldformulier zie www.kredietbankwestbrabant.nl.

Budgetbeheer

De kredietbank beheert uw financiën. U kunt er dan vanuit gaan, dat uw vaste lasten en andere financiële verplichtingen stipt worden voldaan. Dat betekent rust en zekerheid voor u. Met andere woorden: een stabiele situatie waardoor het makkelijker is om te werken aan uw financiële vaardigheden en/of uw schuldenproblematiek. Voor meer informatie en het downloaden van het aanmeldformulier zie www.kredietbankwestbrabant.nl.

Budgetcursus

Het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' geldt uiteraard ook voor uw financiën. De kredietbank besteedt dan ook veel aandacht aan preventie. Onder andere door het verzorgen van een budgetcursus. Tijdens deze kortdurende cursus leert u hoe u kunt rondkomen met uw inkomen. U krijgt een goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven, zodat u (nieuwe) financiële problemen kunt voorkomen. Voor meer informatie en het aanmelden voor de cursus zie www.kredietbankwestbrabant.nl