Jongeren in Breda

Jongeren op gezond gewicht

Sinds 2011 is de gemeente Breda gestart met de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht). De ambitie is een gezonde leefstijl en een gezond gewicht onder Bredase kinderen en jongeren. Gezonde voeding, water drinken en bewegen staan centraal. De missie is dat gezond eten en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk is.

Door middel van de JOGG-aanpak worden verschillende partijen (bewoners, maatschappelijke organisaties, zorgverlening en bedrijven) in de stad verbonden om gezamenlijk te strijden voor een gezond gewicht onder jongeren en kinderen.

Sinds 1 april 2016 heeft burgemeester Paul Depla het voorzittersstokje van de landelijke JOGG-beweging overgenomen van Paul Rosenmöller.

Voor meer informatie Jongeren op gezond gewicht (JOGG)