Opvang

Vluchtelingenopvang Belastingkantoor

Vluchtelingenopvang De Boschpoort

Woonvoorzieningen

Tijdelijk beheer pand belastingkantoor Gasthuisvelden

Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden

Verhuizing vluchtelingenopvang naar Belastingkantoor

Belastingkantoor Gasthuisvelden

Opvang vluchtelingen in voormalig PI De Boschpoort