Evenement aanmelden

Vul alle velden in. Als dat niet hoeft staat het erbij.

 1. Stap 1 van 9: Actieve stap: Begin
 2. Stap 2 van 9: Evenement aanmelden
 3. Stap 3 van 9: Datum en tijd
 4. Stap 4 van 9: Locatie
 5. Stap 5 van 9: Objecten en geluid
 6. Stap 6 van 9: Evenement aanmelden
 7. Stap 7 van 9: Uw gegevens
 8. Stap 8 van 9: Controleer uw gegevens
 9. Stap 9 van 9: Voltooid

Een evenement voor 2021 meldt u aan met dit formulier. Voor evenementen in 2022 klikt u op de button Aanmelden 2022.

Met de volgende vragen wordt beoordeeld of het evenement aan de meldingsvoorwaarden voldoet.

Hoeveel personen zijn maximaal tegelijkertijd op het evenement?
Hoe lang duurt het evenement?
Tijden van het evenement
Vindt het evenement plaats (inclusief op- en afbouw) tussen 8.00 en 23.00 uur of op zon- en feestdagen tussen 13.00 en 23.00 uur (of op 4 mei niet na 19.00 uur)?
Plaatst u objecten zoals podia of tenten?
Is het grootste object (of zijn gekoppelde objecten samen) groter dan 50 m2?
Locatie van het evenement
Vindt het evenement plaats in het centrum (Kasteelplein, Cingelstraat, Kraanstraat, Haven, Tolbrugstraat, Lange Brugstraat, Karrestraat, Eindstraat, Houtmarkt, Halstraat, St. Janstraat, Veemarktstraat, Catharinastraat, Ginnekenstraat, Van Coothplein)?
Bereikbaarheid
Heeft het evenement invloed op het verkeer? Wordt er bijvoorbeeld een (deel van de) rijbaan of fietspad afgesloten of worden er verkeersregelaars ingezet?

De overige meldingsvoorwaarden zijn:

 • Het betreft een evenement met een zeer laag risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid, leefklimaat en/of het milieu
 • Het geluidsniveau op de gevel van de┬ádichtsbijzijnde woning is minder┬ádan 65 dB(A)
 • Brandkranen of andere bluswatervoorzieningen zijn bereikbaar
 • Het evenement vindt alleen in de open lucht plaats of in een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning/melding brandveilig gebruik is afgegeven en de activiteit binnen deze vergunning/melding past. U kunt dit navragen bij de vaste gebruiker of eigenaar van het pand
 • De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten wordt niet belemmerd.
 • Op de verharde weg is een minimale doorgang van 4.50 m breed en 4.20 m hoog gegarandeerd
 • Op het evenemententerrein vindt geen ander evenement tegelijkertijd plaats. Dit kunt u nagaan op de evenementenkalender.
Voldoet uw evenement aan deze voorwaarden?