Erwin Hoek

Erwin Hoek

Functie: raadslid
Fractie: PvdA afdeling Breda
E-mail: erwin.hoek@gmail.com
Telefoon: 06 46 02 49 05

Functie: raadslid

Nevenfuncties

  • kwartiermaker Moedige Dialoog (bezoldigd)
  • bestuurslid Steungezin nl. (onbezoldigd)
  • lid landelijke adviesraad 'Schouders eronder' (onbezoldigd)
  • voorzitter ouderraad Prinsentuin Van Cooth (onbezoldigd)
  • lid Centrale Ouderraad ROC West Brabant (onbezoldigd)
  • ambassadeur Helden van Breda (onbezoldigd)
  • lid ouderraad Markenhage (onbezoldigd)
Uw Reactie
Uw Reactie