Energiekosten studenten 2023

Algemeen

Deze regeling is bedoeld voor een student met een laag inkomen en aantoonbare energielasten. De bijzondere bijstand aan studenten wordt eenmalig uitbetaald en bedraagt € 400 per huishouden bij bewoning van een zelfstandige woonruimte. Dat is een woning met eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet. De bijzondere bijstand voor een student in een onzelfstandige woning bedraagt € 150 per huishouden.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld.
 • U bent een uitwonende student en staat ingeschreven in de Gemeente Breda.
 • U betaalt energielasten en bent niet aangesloten op blokverwarming.
 • Aan u of uw huishouden is geen energiebijdrage 2023 toegekend.
 • Uw netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) is niet hoger dan € 1477 (alleenstaande/alleenstaande ouder) of € 2110 (gehuwd/samenwonend).
 • Bij de bepaling van het maandinkomen wordt rekening gehouden met de normbedragen voor levensonderhoud uit Wet studiefinanciering 2000 die binnen de Participatiewet van toepassing zijn.
 • U heeft de afgelopen 3 maanden op datum van aanvraag geen hoger inkomen gehad.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent niet dak- of thuisloos en/of heeft geen briefadres.

 

Goed om te weten

 • Aanvragen kan tot en met 31 december 2023.
 • Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken antwoord. Als het aantal aanvragen hoog is kan de antwoordtijd oplopen tot maximaal 14 weken.
 • Uw vermogen wordt niet meegerekend.
 • Voor hulp bij aanvragen kunt u contact opnemen met Zorg voor elkaar Breda op telefoonnummer (076) 525 15 15.
 • Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de gevraagde bijlagen kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 076. 

Gevraagde bewijsstukken

 • Bewijs van maandelijks te betalen energielasten. Op dit bewijs moet het adres staan en de naam van de persoon die de energierekening moet betalen. Zijn de energielasten in de huur opgenomen dan de huurspecificatie toevoegen.
 • Laatste bankafschrift met zichtbaar rekeningnummer en naam. Op deze bankrekening zal, als u er recht op heeft, de bijzondere bijstand gestort worden.
 • Kopieën van alle inkomsten van u en uw eventuele partner van de afgelopen 3 maanden.