Eigendom voormalige pand rechtbank aan de Sluissingel

Publicatiedatum: 
22 mei 2019
De Gemeente Breda is vanaf 31 mei 2019 eigenaar van de voormalige rechtbank aan de Sluissingel 20.

Vanaf dan is de gemeente ook verantwoordelijk voor het pand. De huidige eigenaar os het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). In 2018 is de Rechtbank verhuisd naar de nieuwe locatie bij het station. In 2012 heeft de gemeente al een koopovereenkomst gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf over de aankoop van de voormalige rechtbank.

Beveiliging

Het RVB levert het pand leeg op. Het tijdelijk gebruik van de afgelopen maanden wordt niet voorgezet omdat het pand niet voldoet aan de minimale eisen voor (brand)veiligheid. De gemeente ontmantelt de technische apparatuur/installaties in het gebouw. Net als voorheen gebeurt de beveiliging vanaf 31 door het bedrijf G4S Security Services.

Pop-up activiteiten

Af en toe zullen er kleinschalige activiteiten zijn in het gebouw. Deze plek is immers onderdeel van de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden. In dit plan is het de bedoeling dat plekken die voorheen afgesloten waren, nu en in de toekomst een opener karakter krijgen.

Beheergroep

Met direct omwonenden is een beheergroep opgestart om zaken te signaleren. Hiermee wordt besproken of zaken in- en om het gebouw goed gaan, of er ingegrepen moet worden of bijvoorbeeld extra (beveiligings-)maatregelen genomen moeten worden.

Wat is het ontwikkelingsplan

De 2 kantoorpanden naast de rechtbank zijn eigendom zijn van 2 verschillende particuliere ontwikkelaars: Holland Housing Fund en Krisma Vastgoed. Deze gebouwen worden nog (deels) verhuurd. De voormalige rechtbank en de 2 naast gelegen panden zijn vastgesteld als ontwikkelingslocatie. Grote kantoren als deze horen meer thuis in de buurt van een station of langs de hoofdwegen. Er is veel vraag naar woningen in het centrum. Daarom is inmiddels wel duidelijk dat de kantoren weggaan en er woningbouw op deze locatie komt. Dit kan door sloop/nieuwbouw of door behoud en omvorming van het gebouw. De gemeente en de 2 andere eigenaren hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om dit te gaan realiseren. De conclusies over onder andere de keus voor sloop of behoud, worden in de loop van dit jaar verwacht en met de omgeving besproken.

Wat vindt u van onze website?