Drank- en horecavergunning

Een ondernemer die alcohol wil verkopen of schenken, heeft een drank- en horecavergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Wat u moet weten

Wanneer is de drank- en horecavergunning nodig

  • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
  • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert.
  • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.

Wanneer is de drank- en horecavergunning niet nodig

Eisen waaraan u moet voldoen

  • U bent leidinggevende en ouder dan 21 jaar.
  • U moet van goed levensgedrag zijn. Meer informatie over de zedelijkheidseis staat op de website van de rijksoverheid.
  • U moet uw diploma sociale hygiëne meesturen.
  • U bent ingeschreven bij Kamer van Koophandel.
  • Uw inrichting (oppervlakte, hoogte, toileteis, ventilatie) voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een kantine, vereniging of stichting heeft u een bestuursreglement.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine hebben uw barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd. Op de website van NOCNSF staat meer informatie over de IVA.  

Op uw aanvraag kan een Bibob-onderzoek uitgevoerd worden.

Leidinggevende toevoegen of wijzigen

In uw bestaande vergunning kunt u leidinggevenden toevoegen of wijzigen. U leest er meer over op de pagina Leidinggevende wijzigen in uw vergunning.

Afhandeltijd      

Als de aanvraag volledig is, handelt de gemeente de aanvraag binnen 8 weken af. Deze periode kan met 8 weken of meer verlengd worden.

Kosten

Voor het aanvragen van een Drank- en horecavergunning betaalt u € 523,10.

Uw Reactie
Uw Reactie