Deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Iedere politieke groepering kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing. Bij een nieuwe deelname moet een aantal stappen doorlopen worden zoals registratie, het inleveren van ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling. Aan elke stap zijn wettelijke eisen en termijnen gesteld.

Stappen doorlopen

Op de website van de Kiesraad staan de stappen beschreven. 

  • Registratie
  • Ondersteuningsverklaringen
    De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd van 17 t/m 31 januari 2022. Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.
    Woensdag en donderdag van 9.00 - 20.00 uur.
    U kunt zich melden (zonder afspraak) bij de informatiebalie in het Stadskantoor.
  • Kandidaatstelling

Handleiding

De Gemeente Breda heeft voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Breda een handleiding gemaakt. Wilt u deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen Breda vraagt dan de handleiding op door contact op te nemen.

Uw Reactie
Uw Reactie